Analiza portfolio

Które produkty wycofać? Które marki repozycjonować?
Kiedy warto rozszerzać markę?

Przykładowe działania

Przygotowanie

 • Zdefiniowanie pożądanych rezultatów warsztatu
 • Analiza portfolio
 • Analiza rynku

Warsztaty

 • Portfolio dopasowane do cyklu życia firmy
 • Kiedy warto rozszerzać markę a kiedy wprowadzić
  nową
 • Formułowanie planu działań

Wdrożenie

Follow up – konsultacje online

Oczekiwane rezultaty

Osoby, które ukończą szkolenie:

 • poznają narzędzia ułatwiające wybór optymalizacji portfolio
 • będą miały gotowy plan działania
 • poznają przykłady (Case Study) budowy portfolio wiodących firm

Długofalowe korzyści:

 • wzrost zyskowności
 • zwiększona sprzedaż i udziały w rynku

Opcjonalnie:

 • omówienie wdrażanych zmian;
 • sposoby radzenia sobie z napotkanymi trudnościami.

Więcej o strategii biznesowej piszę na www.strategiemarketingowe.org

Zamów warsztaty