Employer branding

Wiesz, ze silne marki pracodawcy płacą mniej
za specjalistów?

Przykładowe działania

Przygotowanie

– Zdefiniowanie pożądanych rezultatów warsztatu
– Analiza dotychczasowych aktywności EB
– Analiza kultury organizacyjnej firmy

Warsztaty

– Employer Branding jako narzędzie przyciągania najlepszych pracowników – Case Studies
– Zarządzanie doświadczeniami pracowników
– Formułowanie planu działań Employer Branding

Wdrożenie

Follow up – konsultacje online

 

Opcjonalnie:

Budowanie marki pracodawcy w oparciu o archetypy C.G. Jung’a.

Oczekiwane rezultaty

Osoby, które ukończą szkolenie:

– uświadomią sobie, jak wiele czynników składa się na skuteczny Employer Branding
– uwrażliwią się na identyfikowanie w codziennej pracy elementów, które mogą być negatywnymi doświadczeniami zarówno dla nowych pracowników, jak i pracowników z dłuższym stażem.

Długofalowe korzyści:

– poprawa jakości doświadczeń pracownika
– poprawa wizerunku firmy na rynku pracy
– zwiększenie przewagi konkurencyjnej firmy.

Opcjonalnie:
– omówienie wdrażanych zmian
– sposoby radzenia sobie z napotkanymi trudnościami.

Więcej o Employer Branding jako narzędziu strategicznym piszę na www.strategiemarketingowe.org

 

Zamów warsztaty