Budowanie strategii firmy

Jak wybrać najlepszą strategię dla firmy?
Są do tego odpowiednie narzędzia.

Przykładowe działania

Przygotowanie

– Zdefiniowanie pożądanych rezultatów warsztatu
– Określenie ramowych założeń/granic w pracy nad strategią
– Przygotowanie przebiegu prac warsztatowych

Warsztaty

– Wprowadzenie do pracy strategicznej
– Wypracowanie wizji organizacji/przedsięwzięcia
– Identyfikacja potencjalnych barier w realizacji wizji
– Zdefiniowanie kierunków strategicznych działań

Wdrożenie

Przygotowanie planu komunikacji strategii

Opcjonalnie spisanie wypracowanej strategii biznesowej

Oczekiwane rezultaty

Dla kogo?

Z warsztatów najbardziej skorzystają firmy lub organizacje, które:

  • nie mają spisanej strategii biznesowej
  • wchodzą na nowe rynki
  • mają problem z realizacją dotychczasowej strategii.

Rezultat warsztatów strategicznych jest zawsze indywidualnie ustalany z Klientem.

Najczęściej obejmuje on:

  • zdefiniowane długoterminowych celów organizacji
  • zdefiniowanie kierunków działań strategicznych wraz z planem działań
  • wybór optymalnych scenariuszy rozwoju firmy
  • wzmocnienie motywacji i gotowości do realizacji strategii.

Długofalowe korzyści:

  • Dokument strategiczny „One Page Strategy”
  • Komunikacja strategii w 36 słowach dostosowana do głównych działów firmy.

Opcjonalnie:

  • możliwość zlecenia napisania strategii biznesowej firmy.

Zamów warsztaty