Zarządzanie kulturą organizacji

Poznaj sztukę skupiania uwagi na tym, co długofalowo najważniejsze.

Przykładowe działania

Przygotowanie

– Analiza kultury organizacyjnej firmy w oparciu o:
– Metodologię Harvard Business School
– Testy i ankiety

Warsztaty

– Omówienie obecnej kultury organizacyjnej firmy w kontekście silnych stron i słabości
– Czy kulturę da się zaprojektować? Metody i pułapki myślenia
o kulturze firmy.
– Projektowanie optymalnej kultury organizacyjnej firmy

Wdrożenie

Przygotowanie planu wdrożenia i pomiarów kultury
organizacyjnej w organizacji

Oczekiwane rezultaty

Osoby, które ukończą szkolenie:

– Poznają aktualną kulturę organizacyjną firmy
– Będą potrafiły modelować kulturę organizacji
– Poznają skuteczne metody komunikacji i wdrażania nowej kultury organizacyjnej

Długofalowe korzyści:

– Zmniejszenie rotacji pracowników
– Zwiększenie lojalności pracowników i partnerów biznesowych

Dla kogo?

Z warsztatów najbardziej skorzystają firmy lub organizacje zatrudniające powyżej 20 osób.

Zamów warsztaty