Wyznaczanie celów

Konsekwentne trzymanie się priorytetów i obrona granic własnej
roli – to umiejętność niezbędna dla każdego menadżera.

Przykładowe działania

Przygotowanie

– Działaj z celem a nie nawykiem
– Dlaczego mamy problemy z szacowaniem czasu w kontekście wyznaczania celów?

Warsztaty

– Dekalog skutecznego wyznaczania celów
– Planowanie. Jak przygotować się do realizacji celów? Stosować kryterium maksymalizacji czy minimalizacji?
– Podstawowe błędy w wyznaczaniu celów

Wdrożenie

Ćwiczenia efektywnego wyznaczania celów

Oczekiwane rezultaty

Osoby, które ukończą szkolenie:

– będą potrafiły racjonalnie zaplanować działania
– będą potrafiły osiągać założone cele w zakładanym czasie
– poznają swój indywidualny styl zarządzania celami

Długofalowe korzyści:

– zwiększenie efektywności i skuteczności pracy
– poprawa umiejętności menadżerskich

Warsztat oparty na doświadczeniach zdobytych w czasie projektów
Interim Managementu.

Więcej o strategii biznesowej piszę na www.strategiemarketingowe.org

Zamów warsztaty