Techniki manipulacji

Jedynym sposobem, by skutecznie bronić się przed manipulacją
jest jej poznanie.

Przykładowe działania

Przygotowanie

– Zdefiniowanie pojęć
– Czy manipulacja jest zawsze zła?

Warsztaty

– Manipulacja w sprzedaży i negocjacjach
– Manipulacja przy zakupach
– Manipulacja w marketingu
– Manipulacja w sporze

Wdrożenie

– Jak neutralizować wpływ manipulacji?
– Scenki, warsztaty, laboratoria, praca w grupach, ćwiczenia, case study

Oczekiwane rezultaty

Osoby, które ukończą szkolenie:

-poznają techniki manipulacyjne wykorzystywane w różnych sytuacjach biznesowych
-będą miały umiejętność rozpoznawania i przeciwdziałania technikom manipulacyjnym
-poznają przykłady (Case Study) najczęściej stosowanych metod manipulacyjnych

Długofalowe korzyści:

-lepsze relacje z innymi
-zwiększona skuteczność działania

Warsztaty zawierają liczne Case Studies powszechnie stosowanych technik manipulacyjnych oraz sposobów radzenia sobie z nimi.

Zamów warsztaty