Style zarządzania

Poznaj różne style zarządzania.

Stosuj je dowolnie w zależności od sytuacji.

Bądź skuteczny.

Przykładowe działania

Przygotowanie

– Analiza preferowanego stylu zarządzania
– Testy i ankiety

Warsztaty

– Omówienie preferowanego stylu zarządzania w kontekście silnych stron i słabości
– Jak dostosować styl zarządzania do:

  • Cyklu życia firmy
  • Bieżących sytuacji biznesowych

Jak skutecznie delegować i egzekwować zadania?

Wdrożenie

Poznanie i ćwiczenia różnych stylów zarządzania

Ćwiczenia z odkrywania prawdziwych motywatorów pracowników

Oczekiwane rezultaty

Osoby, które ukończą szkolenie:

– Poznają swój preferowany styl zarządzania
– Będą potrafiły dostosować styl zarządzania do kontekstu biznesowego
– Poznają skuteczne metody komunikacji i zarządzania sytuacyjnego

Długofalowe korzyści:

– Zmniejszenie rotacji pracowników
– Zwiększenie lojalności pracowników i partnerów biznesowych
– Poprawa umiejętności słuchania

Dla kogo?

Menadżerowie zarządzający zespołem pracowników.

Zamów warsztaty