Storytelling w B2B

Jak zbudować Brand który zdominuje swoją branżę?
Wystarczy opowiadać ciekawe historie.

Przykładowe działania

Przygotowanie

– Wprowadzenie: na czym polega storytelling w biznesie?
– Dlaczego warto opowiadać historie?
– Cechy dobrej opowieści

Warsztaty

– Wystąpienia uczestników
– Feedback od uczestników i trenera
– Wnioski – dobre praktyki i czego unikać
– Przygotowanie opowieści kontekstowej

Wdrożenie

Follow up – konsultacje online

Oczekiwane rezultaty

Osoby, które ukończą szkolenie:

-poznają nowe techniki zwiększające atrakcyjność i perswazyjność wystąpień;
-wzmocnią umiejętność angażowania słuchaczy w treść swoich wystąpień;
-będą bardziej świadome własnych mocnych stron i obszarów do rozwoju

Długofalowe korzyści:

-wzrost umiejętności wpływania na innych
-szybsze osiąganie celów zawodowych
-efektywniejsza komunikacja

Opcjonalnie:
krótkie prezentacje uczestników, wzajemna informacja zwrotną,
omówienie pytań i trudnych sytuacji.

Najczęściej warsztat ten jest kontynuacją warsztatu z zarządzania marką za pomocą archetypów C.G. Jung’a.

Zamów warsztaty