Modelowanie marki

Od cech produktu lub usługi do marki pożądania.
Niemożliwe? Gdy wiesz jak to zrobić nie ma nic łatwiejszego.

Przykładowe działania

Przygotowanie

– Zdefiniowanie pożądanych rezultatów warsztatu
– Analiza marki
– Analiza rynku

Warsztaty

– Czy moja marka jest zdrowa?
– Brand DNA
– Marka służąca sprzedaży
– Architektura marki

Wdrożenie

– Opis marki uwzględniający jej tożsamość, osobowość, archetyp
– Jak mówić językiem korzyści?

Oczekiwane rezultaty

Osoby, które ukończą szkolenie:

-poznają narzędzia ułatwiające zarządzanie marką
-będą miały gotowy plan działania
-poznają przykłady (Case Study) budowy architektury marki w B2B

Długofalowe korzyści:

-wzrost zyskowności
-zwiększona sprzedaż i udziały w rynku

Warsztaty przygotowane są na podstawie rzeczywistych projektów Klienta
z uwzględnieniem procesów decyzyjnych funkcjonujących w firmie, w której
pracuje. Alternatywą do warsztatów jest zamówienie dokumentu pt. Architektura marki .

Zamów warsztaty