Konflikt sprzedaży z marketingiem

To nieprawda, że konflikt pomiędzy marketingiem i sprzedażą jest nieunikniony.
To może być bardzo zgrany duet.

Przykładowe działania

Przygotowanie

– Analiza obszarów konfliktowych pomiędzy działami sprzedaży i marketingu
– Diagnoza najczęstszych przyczyn sytuacji konfliktowych

Warsztaty

– Czy konfliktem da się zarządzać?
– Eliminacja przyczyn konfliktogennych we współpracy marketingu ze sprzedażą
– Test reakcji na konflikt i styl rozwiązywania go

Wdrożenie

– Przygotowanie rekomendacji eliminujących stany zapalne np. zakres obowiązków, KPI, premie

Oczekiwane rezultaty

Osoby, które ukończą szkolenie:

-będą potrafiły z wyprzedzeniem zauważać sytuacje konfliktogenne
i odpowiednio na nie reagować
-będą potrafiły efektywnie zarządzać konfliktem
-poznają przykłady własne i innych style reagowania na konflikt

Długofalowe korzyści:

-współpraca działu sprzedaży i marketingu
-mniejsza rotacja pracowników

W wyniku warsztatów powstaje mapa sytuacji konfliktogennych, propozycja ich rozwiązania lub zniwelowania. Dodatkowo trener wspomaga zaprojektowanie środowiska premiującego współpracę między sprzedażą i marketingiem.

Więcej o strategii biznesowej piszę na www.strategiemarketingowe.org

Zamów warsztaty