Formuła sukcesu

W. Joyce odkrył uniwersalną formułę sukcesu zawierającą
6 kluczowych elementów gwarantujących firmie długotrwały sukces .
Opublikował ją Harper Business a Ty możesz wprowadzić ją w swojej firmie.

Przykładowe działania

Przygotowanie

– Zdefiniowanie pożądanych rezultatów warsztatu
– Analiza firmy pod kątem 18 czynników sukcesu

Warsztaty

– Jak tworzyć i utrzymać przewagę konkurencyjną firmy
– Budowanie wartości opartej na rzadkości (scarcity value)
– Jakie praktyki zarządzania przyczyniają się do poprawy efektywności?

Wdrożenie

Follow up – konsultacje online

Oczekiwane rezultaty

Osoby, które ukończą szkolenie:

-będą znały i potrafiły wdrożyć w swojej praktyce biznesowej zasadę sukcesu 4+2
-poznają metodę budowania wartości w biznesie

Długofalowe korzyści:

-wzrost zyskowności
-wzrost konkurencyjności firmy na rynku

Opcjonalnie:
-omówienie wdrażanych zmian;
-sposoby radzenia sobie z napotkanymi trudnościami.

Więcej o strategii biznesowej piszę na www.strategiemarketingowe.org

Zamów warsztaty