Budżetowanie w marketingu

Poznaj 4 metody budżetowania w marketingu
i wybierz najlepszą dla Ciebie.

Przykładowe działania

Przygotowanie

– Zdefiniowanie pożądanych rezultatów warsztatu
– Analiza dotychczasowych planów marketingowych

Warsztaty

– Wstęp do 4 metod budżetowania w marketingu – plusy
i minusy każdej z nich
– Jak obliczać ROI w marketingu?
– Formułowanie planu działań

Wdrożenie

Follow up – konsultacje online

Oczekiwane rezultaty

Dla kogo?

Z warsztatów najbardziej skorzystają firmy lub organizacje z kategorii MŚP, które nie budżetują wydatków marketingowych.

Osoby, które ukończą szkolenie:

– poznają 4 różne metody budżetowania w marketingu
– będą potrafiły obliczyć ROI z działań marketingowych
– będą potrafiły racjonalnie uzasadnić potrzebny budżet na aktywnośc
marketingowe

Długofalowe korzyści:

– efektywniejsze wykorzystanie budżetu marketingowego
– zwiększona sprzedaż

Opcjonalnie:

– omówienie wdrażanych zmian;
– sposoby radzenia sobie z napotkanymi trudnościami.

Zamów warsztaty