Nowe wyzwanie dla działu marketingu – będzie się działo!

FacebookTwitterLinkedInMessenger
Spis treści:

RODO (GDPR) w marketingu

Specjaliści marketingu coraz częściej rozbudowują własne technologie IT, w odseparowaniu od dedykowanych działów IT i bezpieczeństwa. Niesie to ze sobą poważne konsekwencje ponieważ współczesna era cyfrowa jest obarczona dużym poziomem ryzyka związanym z jednej strony ludzką pomysłowością, a z drugiej rosnącym poziomem regulacji i przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

Dane osobowe, zainteresowania klientów, zwyczaje zakupowe, historia wyszukiwania to w dzisiejszych czasach skarb dla marketera. I z tego właśnie powodu wynika odpowiedzialność za ochronę tych danych przed kradzieżą, wyłudzeniem i tym podobnymi przypadkami. Niebawem zmieni się to jeszcze bardziej. 25 maja 2018 roku cztery litery będą jaśnieć nad działem marketingu – RODO lub GDPR.

RODO to unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych unifikujące zasady we wszystkich państwach członkowskich. Nowe przepisy będą mieć za zadanie ochronę danych osobowych wszystkich obywateli Unii Europejskiej. Dotyczyć będą wszystkich firm na całym świecie, które przechowują lub przetwarzają dane obywateli państw UE.

Nowe prawo to fundamentalna zmiana w sposobie, w jaki marketing ocenia zabezpieczenia danych osobowych. Ochrona danych przestała być problemem informatycznym, a staje się ryzykiem biznesowym. Paradoksalnie nowa ustawa GDPR (General Data Protection Regulation), mająca chronić dane osobowe obywateli UE prawdopodobnie spowoduje uaktywnienie cyberprzestępców, ponieważ dane te stają się dla nich bardziej wartościowe. Kary za łamanie GDPR są odstraszające i znaczące, jest to do czterech procent globalnego, rocznego obrotu lub 20 mln euro, w zależności co jest większe.

Ochrona danych osobowych to dość trudne wyzwanie, bo wiedza na ten temat jest bagatelizowana i mało upowszechniona w branży marketingowej.  Jednakże podejmując 3 proste kroki, można rozpocząć przygotowania do RODO:

  1. Dokumentacja infrastruktury i kontroli zabezpieczeń.

Czyli odpowiedź na pytania: jakie są nasze polityki, procedury, ewentualne zagrożenia? Czy w swoich zasobach posiadasz dane obywateli państw UE? Czy wprowadzone zasady szyfrowania, ochrony stacji roboczych i strategie reakcji na incydent są zgodne z polityką IT w firmie? W odpowiedzi na te pytania niezbędna będzie współpraca z działem IT.

  1. Zrozumienie sposobów zbierania danych.

Jak zbierane są dane o klientach? Czy stosowany jest opt-in? Czy udostępniony jest mechanizm śledzenia swoich danych i usunięcia na żądanie? Czy dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone?

  1. Współpraca z IT.

Skuteczne przygotowanie do wejścia w życie RODO nie będzie możliwe bez proaktywnej współpracy z firmowym działem IT. Pozwoli to upewnić się że marketingowe aktywności są zgodne z resztą sposobów zarządzania danymi.

Liderzy marketingu w czasach transformacji muszą wcześniej niż kiedykolwiek zbliżyć się do działów IT, zgodności czy zarządzania ryzykiem.

Źródło: https://mediarecovery.pl/3-dzialania-marketingu-rodo-gdpr/

Pamiętaj, aby podzielić się tym artykułem!

FacebookTwitterLinkedInMessenger
Umów się na konsultacje!

Niezależnie od tego czy jesteś mikro-firmą czy globalną korporacją warto skorzystać z doświadczenia osoby z zewnątrz. Możemy umówić się na rozmowę online – to nic nie kosztuje.

 

Skontaktuj się!
Komentarze