Restrukturyzacja sprzedaży i rebranding

 • Rola w projekcie: Marketing Manager
 • Firma: firma produkcyjna

Sytuacja w projekcie

Firma odczuwała potrzebę uruchomienia e-sklepów B2B jednak brakowało jej kompetencji z tego zakresu.
Projekt uruchomienia e-sklepów ciągnął się od ponad 2 lat regularnie zataczając koło przez powrót do koncepcji sklepów. Koszty projektu zostały przekroczone dwukrotnie. W wyniku analizy okazało się, że głównym czynnikiem opóźniającym realizację projektu była zła struktura działu sprzedaży. Firma miała aż 4 działy sprzedaży w tym 2 z nich wzajemnie ze sobą rywalizujące i docierające do tych samych klientów.

Podjęte działania

Projekt podzieliłem na 3 części:

 • Restrukturyzacja działu sprzedaży do klienta końcowego B2B

 • Mapowanie klientów i analiza potrzeb różnych klientów w poszczególnych działach

 • Nadzór i uruchomienie 3 różnych e-sklepów skierowanych do różnych kategorii klientów

W ramach projektu podjęto następujące aktywności:

 1. Analiza potrzeb klientów końcowych
 2. Mapowanie klientów końcowych w poszczególnych działach
 3.  Analiza potrzeb klientów końcowych
 4. Stworzenie nowej strategi sprzedaży i komunikacji dla działu sprzedaży krajowej
 5. Restrukturyzacja działu sprzedaży
 6. Stworzenie i implementacja nowego opisu stanowisk i systemu premiowego
 7. Przygotowanie i akceptacja zarządu profesjonalnego briefu dotyczącego 3 e-sklepów (zaproponowano rezygnację z jednego ze sklepów w wyniku restrukturyzacji działu sprzedaży)
 8. Nadzór tworzenia, uruchomienia i promocji e-sklepów w internecie

Wykorzystane zasoby

 • Specjalista ds. marketingu – 2 osoby
 • Kierownik sprzedaży
 • Lider Telesprzedaży
 • HR Manager

Rezultaty

1. Wzrost sprzedaży do klientów końcowych (kanał B2B)

2. Poprawa współpracy w ramach działu sprzedaży – redukcja rotacji pracowników

3. Wprowadzenie Trade Planu uwzględniającego interesy różnych działów sprzedaży

4. Uruchomienie 3 e-sklepów w wyniku czego przychody firmy wzrosły o 8,4% YtY. Sklepy w pierwszym roku istnienia odpowiedzialne były za 51% akwizycji nowych klientów.