Redukcja kosztów marketingu

 • Rola w projekcie: Kierownik ds. reklamy
 • Firma: Tesco Sp. z. o.o.

Sytuacja w projekcie

Firma produkowała około 60 nowych filmów reklamowych emitowanych w TV w ciągu roku. Reklamy były wyróżniające, ale ich znajomość i zapamiętywalność była na bardzo niskim poziomie. Ogromne tempo pracy z ograniczonymi zasobami ludzkimi sprawiało ryzyko częstych błędów, oprócz tego generowało niepotrzebne koszty produkcji nowych spotów, które były emitowane tylko przez 4 dni w tygodniu. Rosnące wydatki konkurencji na komunikację oferty w mediach oraz słaba świadomość reklam u klientów skutkowała drastycznie rosnącym budżetem na komunikację TV bez wyraźnych efektów.

Podjęte działania

Wprowadziłem nową platformę komunikacyjną wprowadzając Brand Hero w środowisko kuchenne (promocja świeżej, jakościowej żywności) oraz tworząc żonę, Krystynę głównego bohatera (Henia). Jednocześnie ograniczyłem wykorzystanie pozostałych Brand Hero przypisując ich do poszczególnych tematów promocyjnych np. “Młody” – sezon promocyjny Back to School.

Wykorzystane zasoby

 • Specjalista ds. marketingu
 • Brand Manager
 • Trade Manager
 • Agencja reklamowa PZL

Rezultaty

Ilość produkcji nowych spotów TV ograniczono do 5 w roku w efekcie znacznie redukując koszty produkcji reklam, minimalizując ryzyko pomyłki ludzkiej i zwiększając wszystkie wskaźniki mediowe bez istotnego zwiększenia wydatków na media.

 

 • Stara platforma komunikacyjna

 • Kampania “dyskontowe ceny”

 • Nowa seria reklam z Krystyną

 • Wersja 15 sek.

 • Uwielbiam “boczek”

 • Pierwsza reklama z R. Makłowiczem

Więcej rodzajów filmów które robiłem w Tesco można zobaczyć

Tutaj